KARTA  GWARANCYJNA

 

Gwarant - podmiot udzielający gwarancji, czyli firma GunGan Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kruczej 96/10, NIP: 8992819315.

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, która nabyła produkt od Gwaranta.

 

Warunki  Gwarancji

 

1. Firma GunGan Sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzeń na okres:

a. jednego roku – na urządzenia z zamkniętym obiegiem powietrza, czyli takie, do których dmuchawa nie musi być na stałe podłączona (np. kule Bumper Ball, kule wodne),

b. dwóch lat na materiał oraz jednego roku na szwy – na urządzenia ze stałym dopływem powietrza, czyli takie, do których dmuchawa musi być podłączona na stałe (np. dmuchane place zabaw, dmuchane zjeżdżalnie, tory przeszkód itp.)

c. na zjeżdżalnie wodne – obowiązuje roczna gwarancja

d. na parki wodne - obowiązuje dwuletnia gwarancja z możliwością rozszerzenia do trzech lat

e.  na pozostałe urządzenia, nie mieszczące się w powyższych ramach, np. Archery Tag – obowiązuje roczna gwarancja.

2. Świadczenia gwarancyjne obejmują teren Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi wada fizyczna produktu, użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń, powstałych z winy producenta.

4. Niniejszą gwarancją objęty jest najważniejszy element: zachowanie trwałości konstrukcji urządzenia.

5. Gwarancją NIE są objęte:

a. uszkodzenia mechaniczne,

b. wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku,

c. uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu, niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,

d. uszkodzenie lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, innych klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidzianych wypadków, przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego,

e. uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikające z normalnego zużycia w wyniku eksploatacji,

f. urządzenia, w których przeprowadzane były przeróbki, zmiany, dostrojenia przez inne podmioty niż wskazany przez Gwaranta Serwis.

6. Usługi gwarancyjne świadczone są przez wyznaczony przez Gwaranta Serwis.

7. Przed wysłaniem wadliwego produktu trzeba zgłosić awarię sprzętu firmie GunGan Sp. z o. o.. W tym celu należy:

a. udokumentować wady i usterki produktu,

b. wysłać zdjęcia wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego i dowodem zakupu na adres mailowy sklepu,

c. zaczekać na rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta.

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Gwarant poinformuje Kupującego o adresie serwisu, który dokona napraw. Urządzenie należy:

a. dostarczyć bezpośrednio do wskazanego przez Gwaranta Serwisu LUB

b. wysłać do wskazanego przez Gwaranta Serwisu

9. Koszty związane z dostarczeniem produktu do serwisu ponosi Klient, firma GunGan Sp. z o. o. ponosi natomiast koszt odesłania naprawionego produktu.

10. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez Serwis wskazany przez Gwaranta.

11. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

12. Szczegółowe uprawnienia nabywcy i gwaranta określają:

a. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. (Dz. U. nr 827 z 2014 r.)

b. Kodeks Cywilny

Serwis wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Dowiedz się więcej.